Tá»· lệ tráº*n đấu nÃ*y dá»±a trên kèo chuẩn của nhÃ* cái M88.com

Thông tin trÆ°á»›c tráº*n đấu:

1.Trong 6 tráº*n gần nhất vá»›i Gremio, Sao Paulo thắng 4 tráº*n, 1 hòa...